Studia Podyplomowe Prawo Medyczne i Bioetyka na UJ

Interdyscyplinarne i praktyczne podejście do zagadnień prawa medycznego i bioetyki

Uniwersytet Jagielloński to najstarsza uczelnia wyższa w Polsce, z najlepszym wydziałem prawa w kraju*.

*wg. rankingów wydziałów prawa Dziennika Gazety Prawnej oraz Rzeczpospolitej z 2022 i 2023 roku.
Una Europa

Dlaczego warto studiować na Studiach Podyplomowych "Prawo Medyczne i Bioetyka" na WPiA UJ

Najlepsza kadra specjalistów


Wyselekcjonowane grono kadry składające się z najwybitniejszych praktyków gwarantuje praktyczny wymiar uzyskanej wiedzy.

Najlepsza uczelnia

Uniwersytet Jagielloński to najstarsza uczelnia wyższa w Polsce, z najlepszym wydziałem prawa w kraju (wg. rankingów wydziałów prawa Dziennika Gazety Prawnej oraz Rzeczpospolitej z 2022 i 2023 roku).

14 lat doświadczenia w organizacji studiów


Z każdym rokiem jesteśmy lepsi i bardziej zorientowani na studenta.

Pakiet oprogramowania

W czasie trwania studiów, studenci mają bezpłatny dostęp do systemów Lex oraz Legalis (w pełnych wersjach) oraz chmury Office 365 (Word, Excel, Power Point, OneDrive).
najważniejsze informacje

Już dziś stań się częścią większej społeczności

Poznaj naszą kadrę

dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil

adiunkt w Katedrze Prawa Karnego UJ, członek Zarządu Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego Fundacji, w latach 1998-2017 główny specjalista ds. orzecznictwa w Biurze Trybunału Konstytucyjnego

prof. dr hab. Barbara Chyrowicz

profesor w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego UJ, kierownik Katedry Etyki Szczegółowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członek Polskiego Towarzystwa Bioetycznego

prof. dr hab. Joanna Haberko

profesor w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Komisji Bioetycznej przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej w Poznaniu oraz zespołu doradczego do spraw ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk biologicznych i medycznych, brała udział w pracach Krajowej Rady Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia (2010-2014)

Tomasz Pęcherz

radca prawny, Prezes Zarządu Fundacji Watch Health Care, w latach 1999-2002 Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego w Małopolskiej Regionalnej Kasie Chorych, radca prawny Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

dr hab. Tomasz Sroka

adiunkt w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego UJ (Katedrze Prawa Karnego UJ), członek European Law Institute, radca Prokuratorii Generalnej RP, członek Komisji Bioetycznej UJ
Odwiedź moja stronę